23621 - Με τον El Greco

Ν. Λυγερός

Με τον El Greco
η παράδοση
της βυζαντινής τέχνης
έγινε καινοτομία
που ξεπέρασε
το απλό όριο
του τοπικού
για ν’ αγγίξει
μέσω της Ευρώπης
και τον Πολιτισμό,
την Ανθρωπότητα
έτσι η γραφή
στον πίνακα
γίνεται
αγιογραφία
ανθρώπινη
και το ιερό
πίστη
που δημιουργεί
δεσμούς
κι απελευθερώνει
από τα δεσμά
της βαρβαρότητας
της λήθης.