23643 - Στον τομέα της τέχνης

Ν. Λυγερός

Στον τομέα της τέχνης
η παραγγελία
όχι μόνο
δεν είναι
υποτιμητική
αλλά αντιθέτως
έχει δημιουργήσει
έργα
που έχουν αφήσει
ιστορία
στην Ανθρωπότητα
κι από τα παραδείγματα
τα πιο περίφημα
είναι βέβαια
το Requiem
του Mozart
γι’ αυτό το λόγο
άσε την υπόληψη
την τεχνητή
κι ακολούθα
αυτό που ζητούν
αυτοί
που αναζητούν
την δημιουργία.