24015 - Να μην είναι

Ν. Λυγερός

Να μην είναι
υπερβολικά
επιεικής
και πράος
λέει ο Λέων
ο Σοφός
για τον στρατηγό
για να μην
τον περιφρονεί
ο στρατός
ούτε τόσο φοβερός
για να μην
τον μισεί
το στράτευμα
διότι αυτό
πρέπει πάντα
να τον αγαπά
για να συνεχίζει
τις αποστολές
που επιλέγει
για το καλό
του έθνους
όταν υπάρχει
ανάγκη.