24018 - Τα Τακτικά μονόβιβλος

Ν. Λυγερός

Τα Τακτικά μονόβιβλος
δεν είναι μόνο
ένα βιβλίο
σπανιότατο
του Λέοντος
αλλά έχει χαθεί
κι όταν δεις
αναφορά
σ’ αυτό
στα Τακτικά
να ξέρεις
ότι κάτι
μας λείπει
από τις εξηγήσεις
που δίνει
για τη διοίκηση
και την επιλογή
του στρατηγού
που θα αναλάβει
να υπερασπισθεί
το λαό
γι’ αυτό διάβασε
προσεχτικά
ό,τι έχεις
πριν χαθεί.