24021 - Τετραπλή εξήγηση

Ν. Λυγερός

Θεοφανώ Μαρτινιακή,
Ζωή Ζαούτζαινα,
Ευδοκία Βαϊανή,
Ζωή Καρβουνοψίνα,
τέσσερις γυναίκες
τέσσερις γάμοι
για τον πολιτικό
για την αγάπη
για τη συνέχεια
για το μέλλον
διότι ακόμα
κι ενάντια στο δόγμα
κατάφερε
να ξεπεράσει
το όριο
για να δώσει
το φως
στον μετέπειτα
αυτοκράτορα
τον Κωνσταντίνο
Πορφυρογέννητο
το θεμέλιο
του βυζαντινού
εγκυκλοπαιδισμού.