24090 - Κάθε κομμάτι

Ν. Λυγερός

Κάθε κομμάτι
και μια ιστορία
του παρελθόντος
που επανέρχεται
με την σκακιέρα
του Μεσαίωνα
έτσι αυτή λειτουργεί
ως χωροχρόνος
ανάπλασης
και για το μέλλον
αφού διαμορφώνει
και τη σκέψη
του μέλλοντος
ενσωματώνοντας
θεμελιακά στοιχεία
που καθορίζουν
νέες πορείες
και για την έρευνα
του εγκεφάλου μας
που ενεργοποιείται
με ειδικό τρόπο
αφού ξεχωρίζει πια
τα χτυπήματα των σπαθιών
από τις λόγχες
εκεί όπου πρώτα
άκουγε μόνο
τον θόρυβο των όπλων
μέσα στο πεδίο
της μάχης των εγκεφάλων.