24121 - Η ευρωπαϊκή γωνία

Ν. Λυγερός

Η ευρωπαϊκή γωνία
του Βυζαντίου
δεν επιλέχθηκε
τυχαία
διότι οι δικοί μας
ήθελαν
να ελέγχουν
το πέρασμα
τον Εύξεινο Πόντο,
τη Μεσόγειο
αλλά από αυτή
την πλευρά
κι όχι
την ασιατική
γιατί ήξεραν
ότι η άμυνα
θα ήταν
αποτελεσματικότερη
έτσι κι εσύ
όταν σκέφτεσαι
τη Θράκη
να την βλέπεις
με τον ίδιο τρόπο
ως επέκταση
της ίδιας δομής
λόγω χρονοστρατηγικής
και τοποστρατηγικής.