24132 - Η αγάπη για τον στρατηγό

Ν. Λυγερός

Η αγάπη για τον στρατηγό
είναι απαραίτητη
από το στράτευμα
και σημαίνει
πρακτικά
ότι διατίθεται
το πνεύμα του
υπέρ του αγαπημένου
δίχως ενδοιασμούς
έτσι ώστε
την ώρα
της ανάγκης
και της μάχης
θα είναι
μαζί του
δίχως φοβίες
ενάντια στον εχθρό
γιατί ξέρει
ότι ο δικός του
είναι δίκαιος
κι ότι δεν πρόκειται
να τους εγκαταλείψουμε
κι ότι θα συνεχίσει
τον αγώνα
έως τη νίκη
για τον λαό
του Βυζαντίου.