24133 - Το επιβλητικό παράστημα

Ν. Λυγερός

Το επιβλητικό παράστημα
δεν επαρκεί
για τον στρατηγό
πρέπει ταυτόχρονα
να είναι
και ριψοκίνδυνος
για τα Τακτικά
αλλιώς ένας πολιτικός
ή ένας διπλωμάτης
θα επαρκούσε
στη θέση του
ενώ αυτή
απαιτεί
απ’ αυτόν
μια αξία
που δεν έχουν
κι αν σκεφτούμε
ότι ο Λέων
τα έγραφε
αυτά τα στοιχεία
πριν χίλια χρόνια
κατανοούμε
πόσο σημαντικό
είναι να διαβάσουμε
το έργο
και τις συμβουλές
ενός ανθρώπου
που ήταν στα πράγματα
έως το τέλος.