24137 - Η συμβολή του go

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Η συμβολή του go στην εξέλιξη της Ανθρωπότητας είναι εμφανής στην Άπω Ανατολή και αυτό φαίνεται και από τις επιστημονικές επιδόσεις της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Κορέας. Το γεγονός μάλιστα ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο go, είναι από τη Νότια Κορέα είναι βέβαια ενδεικτικό ότι δεν πρόκειται μόνο και μόνο για θέμα μάζας. Επίσης ότι το πιο εξελιγμένο λογισμικό AlphaGo που χρησιμοποιεί βαθιά νευρωνικά δίκτυα για τους υπολογισμούς, αναμετρήθηκε με τον Lee Se-Dol (9 dan) αποδεικνύει ότι αυτή η προσφορά γίνεται πρακτική, αφού βοηθά την έρευνα και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η ικανότητα του πρωταθλητή, το μαχητικό του πνεύμα και η μεγαλοψυχία του κατάφεραν να δείξουν τουλάχιστον στον τέταρτο αγώνα, αδυναμίες του προγράμματος και να συμβάλλουν επί του πρακτέου στην εξέλιξη του προγράμματος. Αν σκεφτούμε ότι το συγκεκριμένο AlphaGo, στην δέκατη όγδοη εκδοχή έπαιξε μέσω ενός υπολογιστή που είχε 1202 πυρήνες (CPU), μπορούμε να αντιληφθούμε και τον άθλο από τις δύο πλευρές όσον αφορά την ανθρώπινη νοημοσύνη και την υπολογιστική ισχύ. Σε αυτό το πλαίσιο επειδή το παίγνιο go, λόγω της συνδυαστικής του πολυπλοκότητας είχε παραμείνει ο τελευταίος στόχος στα επιτραπέζια παίγνια για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, απέδειξε τώρα ότι πρόκειται για μια νέα φάση που αρχίζει στην έρευνα. Αλλά ακόμα και αν δεν εξετάσουμε αυτή την πλευρά, μπορούμε να δούμε τη συμβολή του στο τομέα της έξυπνης παιδείας, όπου η εισαγωγή του επιτρέπει την εξέλιξη της σκέψης των μικρών ανθρώπων μέσω των νοητικών σχημάτων της τακτικής και της στρατηγικής. Μάλιστα η στρατηγική του είναι ενισχυμένη σε σχέση με αυτή που έχουμε στο σκάκι. Πράγμα που σημαίνει ότι η Ανθρωπότητα σκέφτεται διαφορετικά και λόγω go.