24145 - Ο συνδυασμός

Ν. Λυγερός

Ο συνδυασμός
των κινήσεων
όταν οι σκακιέρες
βρίσκονται
η μία πλάι στην άλλη
σου δίνει
δυνατότητες
αλληλοεπίδρασης
μεταξύ των παικτών
αλλά κι ενάντια
στους εχθρούς
έτσι η έννοια
της πτέρυγας
αποκτά
μεγαλύτερη σημασία
ανάλογα
με την επαφή
των σκακιέρων
που σχηματίζουν
ένα πλέγμα
το οποίο
επιτρέπει
και ταυτόχρονη
αντιμετώπιση
πολλών παικτών
με έναν
όπου μπορούν
να παίξουν
συνδυαστικά.