24146 - Ένας

Ν. Λυγερός

Ένας
ενάντια
στους άλλους
με τη σκακιέρα
τη διαχρονική
γίνεται
γιατί το πλαίσιο
είναι ενιαίο
και αυτό
επιτρέπει
την αλληλεπίδραση
των εγκεφάλων
και τη δημιουργία
ενός δικτύου
νευρωνικού
που διαχειρίζεται
το σύνολο
αφού το τοπικό
δεν έχει νόημα
χωρίς ολικό
γι’ αυτό το λόγο
ετοιμάσου
για τη λευκή νύχτα
αφού θα υπάρχουν
και αυτές
οι σκακιέρες
στο χωροχρόνο.