24262 - Με τα κομμάτια

Ν. Λυγερός

Με τα κομμάτια
ανακάλυψες
όχι μόνο
τα πιόνια
αλλά μαζί
και τις πέτρες
που έπαιζαν
εδώ και χιλιετίες
για τις κινήσεις
των πράξεων
που έβλεπαν
το μέλλον
και μέσα
στο παρελθόν
λόγω σκέψης
και στρατηγικής
που έχτιζαν
μαζί
αόρατα
σχέδια
για όσους
δεν ήξεραν
για τους Δασκάλους.