24328 - Στο σπίτι του Mozart

Ν. Λυγερός

Στο σπίτι του Mozart
νιώσαμε τους χώρους
που δημιούργησε
η μεγαλοφυΐα
κι ήταν δύσκολο
να φανταστούμε
ότι η πραγματικότητα
της παρτιτούρας
είχε γεννηθεί
ανάμεσα στους τοίχους
που βλέπαμε
κι αγγίζαμε
δίχως κανένα εμπόδιο
λες κι ήμασταν
μαζί του την ώρα
που έγραψε
για τους ανθρώπους.