24331 - Το Αρτσάχ

Ν. Λυγερός

Το Αρτσάχ
δεν γεννήθηκε
για να γίνει θύμα
αλλά για ν’ απελευθερωθεί
οριστικά
από τον ζυγό
των Αζέρων
που προσπαθούν
να αφανίσουν
κάθε ίχνος
του Χριστιανισμού
αφού καταστρέφουν
και τις εκκλησίες
και τους τάφους
γιατί δεν σέβονται
την αλήθεια
της ιστορίας
αλλά η βαρβαρότητα
δεν θα περάσει.