24368 - Το μαροκινό έθνος

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Το μαροκινό έθνος
τόσο φορτωμένο ιστορίας
πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει
ότι το πολύχρονο παρελθόν του
δημιούργησε αντιζηλίες
από την πλευρά χωρών
που δεν υπάρχουν
παρά μόνο με τρόπο τεχνητό
κι εδώ κι λίγο χρόνο
επηρεασμένες στην συμπεριφορά τους
από τον οθωμανικό ζυγό
και οι οποίες ανακάλυψαν
μόνο χάρη σε άλλους
τις φυσικές πηγές τους
χωρίς να είναι ωστόσο
ικανές
να τις αξιοποιήσουν
έτσι μία σύγκρουση
τους επιτρέπει να υπάρχουν
στο διεθνές πεδίο
χωρίς αυτό να σημαίνει
κάτι άλλο παρά από ζήλια
πολύ μακριά από τις αξίες
της Ανθρωπότητας.