24369 - Ο τοπικισμός, ένας μετουσιωμένος εθνικισμός

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Υπό τη δύναμη της προώθησης
ενός τοπικισμού που επιδεινώνεται
φτάνουμε σε έναν εθνικισμό
ολοκληρωτικά παραποιημένο
μέσα στην έννοια όπου δεν υπάρχει κανένα
σημείο αναφοράς στο έθνος
αλλά αρκείται να υπάρχει
δίνοντας αξία στη φυλή
της οποίας οι τομείς δράσης
είναι τελείως μειωμένες
που δεν αντιπροσωπεύουν πλέον
καμία εθνική αξία
αλλά μόνο μία κοινότητα
συρρικνωμένη σε ένα μικρόκοσμο
που είναι υπερβολικά τοπική
τόσο στερείται
οποιασδήποτε έκτασης
έτσι δεν θα πρέπει να ξεγελαστούμε
γιατί το λάθος θα είναι σοβαρό
πέφτοντας στην παγίδα
μιας περιβόητης ανικανότητας
για να σχεδιαστεί σε ένα μέλλον
εξαιτίας της απουσίας
ενός ιστορικού παρελθόντος.