2439 - Οι δημιουργοί του μέλλοντος

N. Lygeros

Εκείνο το βράδυ που δεν έγινε ποτέ νύχτα 
ζήσαμε μαζί την καταδίκη της κοινωνίας. 
Μετρήσαμε έναν-έναν τους δικούς μας, 
δεν θέλαμε να χάσουμε κανένα. 
Κι όταν μας έπιασαν, δεν μιλήσαμε, 
μετρούσαμε ακόμα τις τελευταίες σκέψεις. 
Δεν ξεχάσαμε ποτέ εκείνο το βράδυ 
διότι τότε αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε 
το μέλλον.