24534 - Ο ζεόλιθος της Θράκης

Ν. Λυγερός

Ο ζεόλιθος της Θράκης
έχει ήδη αρχίσει
να δημιουργεί
το μέλλον
ενώ τοπικά
δεν έχει γίνει
ακόμα κατανοητό
και την ώρα
που ζει την ανέλιξή του
υπάρχουν ακόμα
άνθρωποι
που δεν βλέπουν
την αλλαγή
της ιστορίας
και πώς διαμορφώνεται
η πορεία μας
μέσα στο χρόνο
με αυτό το ορυκτό
που προστατεύει
τη ζωή μας
και το περιβάλλον
με τις ικανότητές του
όταν το αξιοποιούμε
στρατηγικά.