Μαθηματικά και νοημοσύνη. Mathématiques et Intelligence.

Ν. Λυγερός

“Μαθηματικά και νοημοσύνη. Mathématiques et Intelligence.”
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Université de Thessalie 05/04/2006.

Close Menu