2458 - Τα τεχνάσματα των φανατικών της λήθης

N. Lygeros

– Τι θέλετε από εμάς;
– Τον ήλιο της δικαιοσύνης.
– Δεν υπάρχει.
– Μα γιατί;
– Δεν ανήκει στην πολιτική μας.
– Μα η ιστορία μας;
– Ποια ιστορία;
– Το παρελθόν μας!
– Υπάρχει μόνο το παρόν.
– Δώσαμε μάχες για να έχουμε ένα μέλλον…
– Οι ήττες εξασφαλίζουν μόνο το παρόν.
– Και οι θυσίες;
– Είστε θύματα της μνήμης!
– Η μνήμη είναι η ανθρωπιά μας.
– Αυτό είναι το πρόβλημα.
– Ποιο πρόβλημα;
– Εμείς θέλουμε μόνο άτομα.
– Δίχως παρελθόν, δίχως ιστορία, δίχως ανθρωπιά.
– Απολύτως.
– Δηλαδή δίχως μέλλον.
– Ακριβώς.
– Κι εμείς;
– Ποιοι εσείς;
– Εγώ που σας μιλώ.
– Δεν σας γνωρίζω.
– Δεν μ’ αναγνωρίζετε.
– Πώς να σας αναγνωρίσω αφού μόνο το παρόν υπάρχει.
– Ποιο είναι το αντικείμενο της έρευνάς σας;
– Η λήθη!
– Η λήθη; Δηλαδή;
– Η εξάπλωσή της.
– Ποιος είναι ο στόχος σας;
– Η ευτυχία.
– Δεν σας καταλαβαίνω.
– Η λήθη είναι ο μοναδικός τρόπος για να πετύχουμε τον στόχο μας.
– Η ευτυχία είναι αυτή που αγιάζει τη λήθη.
– Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
– Άρα δεν υπάρχει τιμωρία μετά το έγκλημα.
– Όχι βέβαια. Αυτό μάς διδάσκει η ιστορία του παρόντος.
– Και το παρόν της ιστορίας.