24676 - Πράσινη Ενέργεια και Κρήτη

Ν. Λυγερός

Πολλά δεδομένα στην Κρήτη δεν λειτουργούν ακόμα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην πράσινη ενέργεια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μονάδες που είναι ήδη παλαιές και παράγουν σοβαρή ρύπανση. Με άλλα λόγια, η αλλαγή φάσης είναι απαραίτητη θεσμικά αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Οι νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις δημιουργούν συνθήκες πολύ σκληρές για τα τωρινά δεδομένα όσο δεν γίνεται χρήση φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει ότι επί της ουσίας, η έννοια της διασύνδεσης είναι αναγκαία, διότι εξασφαλίζει μία τροφοδότηση η οποία είναι αποτελεσματική και σταθερή. Επίσης δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε ενέργεια μέσω της καύσης του φυσικού αερίου για το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή το φυσικό αέριο ως πράσινη ενέργεια μπορεί να βοηθήσει με διπλό τρόπο την Κρήτη: θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια. Ταυτόχρονα επιτρέπει μέσω της διασύνδεσης να αποφύγουμε την χρήση παλαιωμένων μονάδων. Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται το ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsia Interconnector που θα αρχίσει το 2017 και θα τελειώσει το 2020. Δηλαδή έχουμε ένα timing που συμπίπτει με τις ανάγκες της Κρήτης. Έχει λοιπόν σημασία να δώσουμε προτεραιότητα δίχως να σπαταλούμε χρόνο με άλλα σενάρια που δεν λειτουργούν παρά μόνο για λόγους τεχνικούς κι όχι ουσίας. Επίσης το ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsia Interconnector δίνει και γεωπολιτική διάσταση στην Κρήτη, αφού την ενώνει όχι μόνο με την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και με την Κύπρο και το Ισραήλ. Γι’ αυτό το λόγο έχει τόσο μεγάλη σημασία και η φύση του έργου ως PCI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι το έργο δεν είναι μόνο θέμα απόστασης, αλλά περισσότερο είναι τοπολογικό αφού η σύνδεση επιτρέπει την απελευθέρωση της Κρήτης από την ενεργειακή απομόνωση και μάλιστα μέσω της πράσινης ενέργειας.