Ιστορία και φιλοσοφία των μαθηματικών. Histoire et philosophie des mathématiques.

Ν. Λυγερός

“Ιστορία και φιλοσοφία των μαθηματικών. Histoire et philosophie des mathématiques.”
Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης, Université d’Alexandroupolis, Grèce 08/05/2006.

Close Menu