Στρατηγικό πλαίσιο και καινοτομία. Cadre stratégique et innovation.

Ν. Λυγερός

“Στρατηγικό πλαίσιο και καινοτομία. Cadre stratégique et innovation.”
Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης. Ecole Polytechnique de Xanthe, Grèce 11/05/2006.