2476 - Το δώρο του λάθους

N. Lygeros

Κάθε φιλία και μία προδοσία. 
Κάθε άνθρωπος κι ένας θάνατος. 
Η αξία της αρχής, το τέλος. 
Και η αγάπη αποτέλεσμα των ορίων. 
Με το λάθος, το πάθος. 
Με την ανάγκη, η ουσία. 
Και το δώρο, ένα. 
Η ανθρωπιά.