2482 - Αφιερώσεις στο τετράδιο του μικρού Κ. Καραθεοδωρή Dédicaces sur le cahier du petit C. Carathéodory

N. Lygeros

1er Mai 1888

à mon jeune ami Kostia, qui

deviendra, s’il continue, un Euclide

moderne !!!

Bourgaults

Le langage humain, par ses varietés

infinies, est la preuve la plus

convaincante de notre liberté.

Legrand

• Cette dédicace se trouve à la suite de

quelques notes sur une portée.

 

Rien ici-bas n’est absolu:

ce que vous admirez, d’autres

ne font qu’ en rire…

L’absolu existe, mais ailleurs que

parmis les hommes. Ceci en

Souvenir amical

de votre dévoué.

14 Février 1892 Alphonse Rivier

• Cette dédicace est la traduction

d’une citation de Lucien en grec

ancien qui se trouve en haut

de la page.

 

________________

1η Μαΐου 1888

στον νεαρό μου φίλο Kostia, ο οποίος

θα γίνει, αν συνεχίσει έτσι, ένας μοντέρνος

Ευκλείδης !!!

Bourgaults

Η ανθρώπινη γλώσσα, με τις

άπειρες ποικιλίες της, είναι η απόδειξη

η πιο πειστική της ελευθερίας μας.

Legrand