24856 - Κάθε επίπεδο

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Κάθε επίπεδο
της εξέλιξής σου
αντιστοιχεί
σε ένα στάδιο
κατανόησης
πιο βαθύ
που εμπλουτίζει
όχι μόνο
τις γνώσεις σου
αλλά και την ικανότητά σου
να προβλέπεις
το μέλλον
με έναν τρόπο
πιο ολιστικό
εφόσον η πληρότητα
δεν υπάρχει
σε αυτήν την πορεία
της σκέψης
κι είναι με αυτή την έννοια
που ακολουθείς
το μονοπάτι των δασκάλων
που διατρέχουν
αυτή την έρημο
για να δημιουργήσουν
οάσεις.