24947 - Με τα ανοίγματα

Ν. Λυγερός

Με τα ανοίγματα
στο go
βλέπεις
κάτι παραπάνω
από το σκάκι
γιατί το fuseki
είναι πιο ευέλικτο
κι αν είναι σκληρό
στις κινήσεις
των πετρών
μοιάζει με νερό
που κυλά
με τη δυναμική του
ακόμα κι εκεί
όπου δεν το περιμένεις
γι αυτό το λόγο
πρόσεχε τις θέσεις
εξέτασε τα στηρίγματα
πριν πάρεις
την απόφαση
γιατί αυτή
δεν αλλάζει μετά
λόγω μη αναστρεψιμότητας
αφού υπάρχει
η ανάγκη.