25140 - Η δύναμη της Κύπρου

Ν. Λυγερός

Η δύναμη της Κύπρου
προέρχεται
από την ενέργεια
και αυτήν πρέπει
να την αξιοποιήσει
στο έπακρον
για να δημιουργήσει
ένα δυναμικό πλαίσιο
που επιτρέπει
μια δράση
αποτελεσματική
για την απελευθέρωση
των κατεχομένων
από το ζυγό
της βαρβαρότητας
και δεν είναι
ανάγκη λοιπόν
να δειλιάσουμε
και να συμφωνήσουμε
για το απαράδεκτο.