Η πρακτική διαδικασία των προσφυγών κατά της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ν. Λυγερός

“Η πρακτική διαδικασία των προσφυγών κατά της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.” Το Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας. 6 Οκτωβρίου 2006: