25297 - Η ΑΟΖ και το μέλλον της Κρήτης

Ν. Λυγερός

Αν υπάρχει μια περιοχή της Ελλάδας που έχει άμεση σχέση με την ΑΟΖ είναι η Κρήτη και οι λόγοι είναι πολλοί. Έχουν σχέση με τη γεωστρατηγική λόγω θέσης, με την τοποστρατηγική λόγω σχέσης και με τα άλλα νησιά, με τη χρονοστρατηγική λόγω δεσμού με τη Μεσόγειο, με την ενέργεια λόγω των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Τα εννέα θαλάσσια οικόπεδα της Περιφέρειας της Κρήτης είναι ήδη ενδεικτικά με την παρουσία τους, αλλά και με το μέλλον που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τη Λιβύη. Δίνουν ήδη μια προστιθέμενη αξία στη Γαύδο. Δείχνουν ήδη τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε Νότια της Κρήτης. Αποτελούν μια απόδειξη της ικανότητας του Νότου να γίνει ένας επενδυτικός χώρος. Έχουν και άμεση σχέση με τη δημιουργία του αγωγού EastMed, αφού θα έρθουν να τον ενισχύσουν με την ύπαρξή τους, αλλά και με την στρατηγική τους σημασία όσον αφορά στα μεγέθη. Ξέρουμε ήδη ότι βρίσκονται σ’ αυτήν την περιοχή κοιτάσματα στόχοι ανάλογα με το υπεργιγαντιαίο κοίτασμα Ζορ, πράγμα που σημαίνει επί του πρακτέου, ότι η Κρήτη θα παίξει έναν κυρίαρχο ρόλο. Αυτό επιβεβαιώνεται και με το ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsia Interconnector που θα την ενώσει με την ηπειρωτική Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Με άλλα λόγια, η ΑΟΖ με την Κρήτη αποτελούν ένα στρατηγικό μείγμα, ικανό να ανατρέψει πολλά στοιχεία του παρελθόντος και του παρόντος. Αυτό μάλιστα μπορεί να γίνει με απλό τρόπο. Πρέπει όμως πρώτα να το πιστέψει η ίδια η Κρήτη και να μάθει επί του πρακτέου τι προβλέπει ο Νόμος περί Υδρογονανθράκων για την Περιφέρεια, έτσι ώστε αυτή να παίξει τον απαραίτητο στρατηγικό ρόλο για το μέλλον της.