25308 - Από τα σενάρια στην πραγματικότητα

Ν. Λυγερός

Όταν στο χώρο της στρατηγικής εξετάζουμε πολλά σενάρια μέσα σ’ ένα δέντρο αποφάσεων, γνωρίζουμε ότι πρόκειται στο τέλος με την απόφασή μας να παράγουμε μόνο μια πραγματικότητα. Είναι λοιπόν σημαντικό να αναγνωρίζουμε σχετικά γρήγορα, τουλάχιστον πριν παρθεί μία απόφαση, τα σενάρια που είναι ελαττωματικά διότι λειτουργούν μόνο δυνητικά και είναι ανίκανα να πραγματοποιήσουν ένα όραμα. Ενώ όταν εντοπίζουμε ένα όραμα που ξεχωρίζει ριζικά από τα όνειρα που έχουμε μόνο και μόνο για να λέμε ότι τα έχουμε, πρέπει να παλέψουμε για αυτό και να αγωνιστούμε έως την υλοποίηση, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο που προέρχεται από νοοτροπίες που δεν ξέρουν από καινοτομίες. Ένα τέτοιο όραμα για τον Ελληνισμό είναι το ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsia Interconnector που ανήκει μάλιστα και στο πρόγραμμα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τότε που άρχισε αυτό το πρόγραμμα πολλοί ειδικοί αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για μια επανάσταση για τα στρατηγικά δεδομένα και μια καινοτομία για τα τεχνικά. Το γεγονός ότι θα διασυνδέσουμε το Ισραήλ, με την Κύπρο, με την Κρήτη, στη συνέχεια με την Αττική, για να καταλήξουμε στην Ιταλία μέσω του ηλεκτρικού καλωδίου GRITA που εξασφαλίζει ήδη την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των 0,5 GW, ενώ το EuroAsia Interconnector θα μεταφέρει 2 GW στην τελική του φάση. Έτσι κι αν ακούστηκαν πολλά σενάρια, η πραγματικότητα που επιλέχθηκε είναι αυτή που δημιουργείται με το EuroAsia Interconnector.