25318 - Με τις πέντε κινήσεις

Ν. Λυγερός

Με τις πέντε κινήσεις
εκφράστηκε η σιωπή
κι είπε σε όλους
αυτό που δεν ήξεραν
για την αλήθεια του Λόγου
έτσι το φως έκαψε
τα ψέματα
της ρητορικής
για να φανεί
το Έργο Του
δίχως σκιές
με τους Ευαγγελιστές
που κατέγραψαν
την ιστορία του μέλλοντος
για τους επόμενους
που δεν ήξεραν καν
τους προηγούμενους
για να υπάρχει
η συνέχεια
πέρα από τα όρια
για να πάψει το σκοτάδι
να φοβίζει τους ανθρώπους
λόγω των αστεριών.