ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ο μεγάλος Έλλην Μαθηματικός και το γένος Καραθεοδωρή ως εθνικός θησαυρός.

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks

“ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ο μεγάλος Έλλην Μαθηματικός και το γένος Καραθεοδωρή ως εθνικός θησαυρός.” Grèce 29/10/2006: