25362 - Οι Αρμένιοι

Ν. Λυγερός

Οι Αρμένιοι
δεν έχουν
λόγω γενοκτονίας
υπογράψει
τη Συνθήκη της Λωζάννης
και δεν είναι
υποχρεωμένοι
να τη σέβονται
έτσι ως βάση
έχουν τη Συνθήκη Σεβρών
η οποία
τους δίνει πρόσβαση
στη Μαύρη Θάλασσα
όπως είναι το πρέπον
ήδη από το 1920
κι αν μπορεί
να ζήσει Αρμενική
οντότητα
τότε μαζί της
και η Ποντιακή
θα ζήσει
ελεύθερα
λόγω στρατηγικής.