25367 - Στη γενοκτονία

Ν. Λυγερός

Στη γενοκτονία
αυτό που έχει
πραγματικά σημασία
είναι η διαδικασία διόρθωσης
μόνο που λίγοι είναι
αυτοί που διεκδικούν
το όλο πλαίσιο
αφού οι περισσότεροι
σταματούν αμέσως
στο στάδιο της αναγνώρισης
θεωρώντας βέβαια
ότι τα επόμενα
είναι ουτοπία
για τα δεδομένα
που γνωρίζουν
ενώ ακόμα κι αυτά
τα δημιουργούμε
αν έχουμε
υψηλή στρατηγική
και δεν περιμένουμε
από τους άλλους
να πάρουμε
πρωτοβουλίες.