25448 - Στρατηγικά σχήματα αναγνώρισης γενοκτονίας I. (Dessin au feutre).

Ν. Λυγερός

(Dessin au feutre)