25449 - Στρατηγικά σχήματα αναγνώρισης γενοκτονίας II. (Dessin au feutre).

Ν. Λυγερός

(Dessin au feutre)