2545 - Έγκλημα ειρήνης

N. Lygeros

Όπως δεν υπήρχε πόλεμος, 
δεν υπήρχε αντίσταση. 
Όπως δεν υπήρχαν μάχες, 
δεν υπήρχαν θυσίες. 
Όμως υπήρχαν συνεργασίες 
ακόμα και προδοσίες. 
Όμως υπήρχαν ιδεολογίες 
ακόμα και του κενού. 
Τότε ο λαός μας έμαθε 
τι σημαίνει έγκλημα ειρήνης.