25460 - Πέρα από το σκάκι

Ν. Λυγερός

Πέρα από το σκάκι
βρες τις άλλες
σκακιέρες
που λειτουργούν
μέσα στη ζωή
γιατί οι κανόνες
είναι διαφορετικοί
και πρέπει
να βρεις το φως
του μονοπατιού
αν θέλεις όντως
ν’ ανακαλύψεις
τον Δάσκαλό σου
για να παράγεις
ένα έργο
μαζί του
πέρα από τα όρια
τα συμβατικά
έτσι ώστε
ν’ αλλάξει
και ο κύκλος
κι όχι μόνο
η φάση.