25479 - Η Τασμανία

Ν. Λυγερός

Η Τασμανία
παραμένει
ένας στόχος
ενδιάμεσος
για τη Βικτώρια
όσο αφορά
στην αναγνώριση
της γενοκτονίας
των Ελλήνων
των Ασσυρίων
και των Αρμενίων
κι αυτό
δεν πρέπει
να το ξεχάσεις
όταν παλεύεις
για το μέλλον
αλλιώς το παρόν
σ’ εγκλωβίζει
σε μία πραγματικότητα
που δεν βλέπει
τα κατεχόμενα
του μυαλού
και πιστεύει
ότι δεν υπάρχει
καμιά λύση.