255 - Θάλασσα βροχής

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Πάνω στη θάλασσα τη λευκή
και στης σιωπής το κύμα
άκουσα της βροχής το βήμα
και του παρελθόντος τη φωνή.