25510 - Η τοποστρατηγική Αυστραλία

Ν. Λυγερός

Όταν εξετάσουμε την Αυστραλία, δεν βλέπουμε μόνο ένα κράτος, αλλά μια ολόκληρη ήπειρο όσον αφορά στο μέγεθος της σε έκταση. Αυτή η ιδιαιτερότητα όμως, δεν πρέπει να υποβαθμίσει το γεγονός ότι ο πληθυσμός είναι σχετικά μικρός ακόμα και στο επίπεδο της Συνομοσπονδίας. Επίσης, επί της ουσίας οι μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλίας βρίσκονται όλες στη ζώνη επαφής με τους ωκεανούς. Με άλλα λόγια ενώ εδαφικά πρόκειται για έναν δίσκο, με την τοποστρατηγική προσέγγιση, πληθυσμιακά έχουμε ένα σύνορο μεταξύ ξηράς και θάλασσας. Έτσι ο συνδυασμός των δύο αυτών πληροφοριών μάς επιτρέπει να δούμε τον αυστραλιανό λαό ως έναν κύκλο. Αυτός βέβαια καθορίζεται από το κέντρο του και την ακτίνα του, δίχως όμως αυτές οι οντότητες να του ανήκουν αφού είναι θεμέλια της δομής δίχως να αποτελούν υποδομές. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι υπάρχει γεωστρατηγικό βάθος, τουλάχιστον όσον αφορά στην έκταση, αλλά δεν είναι βιώσιμο σε βάθος χρόνου. Είναι σημαντικό σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής αυτή η ιδιότητα να ενσωματωθεί στην στρατηγική άμυνας της Αυστραλίας. Επίσης ο κορεσμός του κύκλου θα προκαλέσει τον κορεσμό του δίσκου αν δεν υπάρξει αυτή η προσέγγιση. Δηλαδή μια έντονη πληθυσμιακή αλλαγή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλαγές. Η σφαίρα της Αυστραλίας δεν είναι απομονωμένη από την βόρεια πλευρά και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια buffer zone στο επίπεδο των νησιών μεταξύ Ασίας και Αυστραλίας. Αυτή η διαφοροποίηση διαχωρίζει εκ των πραγμάτων αυτή τη σφαίρα από τη σφαίρα της Ανταρκτικής.