25517 - Τα μεγέθη της Αυστραλίας

Ν. Λυγερός

–Τα μεγέθη της Αυστραλίας…
–Είναι τόσο διαφορετικά…
– Που δεν είναι συγκρίσιμα.
–Λειτουργούν ηπειρωτικά σε κάθε σημείο.
–Με όλη τη σημασία της έννοιας.
–Αυτές οι εκτάσεις…
–Και οι αποστάσεις…
–Αλλάζουν όλα τα δεδομένα.
–Το ίδιο ισχύει και για τα χρώματα.
–Ειδικά τα εσωτερικά.
–Όταν είναι μακριά από τους Ωκεανούς.
–Είναι η γη του ήλιου.
–Κι όχι μόνο του φωτός.
–Αυτό ήθελα να σου πω.
–Και τα ζώα της;
–Τα καγκουρό, τα κοάλα, τα ουαλαμπί, τα ντίγκο…
–Το καθένα έχει μια ιδιαιτερότητα.
–Μια ιδιομορφία μέσα σε μια δομή.
–Η οποία παραμένει ανοιχτή.
–Έτσι το πλαίσιο είναι εξαρχής διαφορετικό.
–Πώς όμως να το αντιληφθείς;
–Με τον λαό του κέντρου.
–Με τους Αβορίγινους εννοείς.
–Πάντα.