25594 - Γιαγιά γιατί πέθανες

Ν. Λυγερός

Γιαγιά γιατί πέθανες
τόσο νωρίς
δίχως να περιμένεις
ν’ απελευθερώσουμε
την πατρίδα μας
από το φασισμό
του κόκκινου
που δεν θέλει
ν’ αποδεχτεί
ότι υπάρχουν
άνθρωποι
που αγαπούν
την ελευθερία
γιατί η ισότητα
του κομμουνισμού
είναι απλώς
να έχουν
όλοι το δικαίωμα
να φάνε
την ίδια σφαίρα
στον σβέρκο
που βέβαια
πλήρωσε
η οικογένειά του
λόγω εντολής.