25625 - Δες την έρημο

Ν. Λυγερός

Δες την έρημο
στη Δυτική Σαχάρα
κι εξερεύνησε
τα στοιχεία
που δεν σου είπαν
για το παρελθόν
για να σχεδιάσεις
το μέλλον
με στρατηγική
εκεί όπου φαίνεται
μόνο η τακτική
της καθημερινότητας
διότι χωρίς αυτήν
θα αλλάξουν τα πράγματα
λόγω των αιώνων
κι όχι των ημερών
αφού η ουσία
είναι πάντα
διαχρονική.