25629 - Ασιατικά βλέμματα

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Ασιατικά βλέμματα ήταν καρφωμένα στον πίνακα.
Απέφευγαν να κοιτάζουν τον Δάσκαλο στα μάτια κι είχαν βρει αυτή τη λύση.
Κατάλαβε την κίνηση κι έπαιξε διαφορετικά.
Δεν ήταν ώρα για σκάκι.
Κι άρχισε μια παρτίδα go.
Τους είχε αφήσει εννέα πέτρες.
Δεν μπορούσε περισσότερες
δεν το επέτρεπε ο κανόνας.
Πήγε κοντά στον πίνακα κι άρχισε να τον γεμίζει με μαθηματικά αξιοποιώντας την τέχνη της στρατηγικής.
Ο πίνακας είχε αλλάξει όψη.
Δεν καταλάβαιναν αμέσως όλα τα σχήματα αλλά αυτός τους εξηγούσε κάθε λεπτομέρεια για να μπουν στο πνεύμα της Ανθρωπότητας.
Ήταν η πρώτη φορά που οι μαθήτριες είχαν επαφή με το ευρωπαϊκό ύφος στην Αυστραλία.
Κι όμως με τα μαθηματικά η επαφή έγινε σχέση κι έτσι ζήτησαν από τη σχολή να μιλήσει περισσότερο και στις άλλες.