25640 - Δύο μαθήτριες

Ν. Λυγερός

Δύο μαθήτριες
έδεσαν τις μοίρες τους
πάνω στο στάδιο
με τα χέρια τους
για να φανεί
σε όλους
ότι δεν υπάρχει
ανταγωνισμός
μεταξύ μελών
μιας ομάδας
που ακολουθεί
τη διδασκαλία
του Χρόνου
δίχως να στέκεται
στις κοινωνίες
και τις συμβάσεις
αφού έμαθαν
ότι μόνο
οι αξίες
είναι ανθρώπινες.