25675 - Τα περσικά

Ν. Λυγερός

Τα περσικά
μαθηματικά
έγιναν πρώτα
αραβικά
για να μεταφραστούν
στα γαλλικά
από τον Αλέξανδρο
Καραθεοδωρή
για να μη χαθεί
ένα κομμάτι
της μνήμης
της Ανθρωπότητας
που είχε
δημιουργήσει
η επιστήμη
και τα μαθηματικά
του αιώνα
πριν μισή
χιλιετία.