25677 - Πριν χρόνια

Ν. Λυγερός

Πριν χρόνια
ήρθαμε
στον ίδιο χώρο
της βιβλιοθήκης
του Göttingen
για να μελετήσουμε
τα χειρόγραφα
του Καραθεοδωρή
και τώρα
ο ίδιος άνθρωπος
μάς βοήθησε
να βρούμε
μια επιστολή του
στον Bieberbach
που τότε
δεν είχαμε δικαίωμα
ν’ ανοίξουμε
διότι έπρεπε
να περάσουν
τα 30 χρόνια.